top of page

BROŃ i BEZPIECZEŃSTWO

Posiadanie broni palnej jest naszym przywilejem zagwarantowanym nam poprzez 2 poprawkę do Konstytucji, aczkolwiek Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wyraźnie zastrzegł, że prawo to zagwarantowane jest jedynie w celu obrony osobistej.

Przekaz jest bardzo jasny,  ​​istnieje szereg rodzajów broni, które nigdy nie powinny być w rękach osób cywilnych, a zwłaszcza te, które nie mają nic wspólnego z obroną osobistą i wyraźnie świadczą o potencjalnie agresywnych celach jej użycia.

Nigdy nie byłem bardziej zainspirowany do działania, niż po zobaczeniu jak licealiści zmieniają się w aktywistów po strzelaninie i śmierci wielu młodych ludzi, do której doszło w dniu 14 lutego 2018 roku w szkole Douglas High School  w Parkland, Florida. Przede wszystkim nigdy nie powinno tak się stać, aby powodem zrywu młodzieży była taka tragedia, ale wydarzyła się i licealiści wyjątkowo zmotywowani rozpoczęli dialog narodowy, który wierzę, że nie zostanie uciszony. Ich prawdziwe doświadczenia przekazywane w wypowiedziach, ich pasja i zaangażowanie nabierają niezwykłego rozpędu w tej kwestii.  Nadszedł ostateczny czas, aby natychmiast rozpocząć  działania w tej sprawie, zanim tragedia się powtórzy, a możemy być prawie pewni, że jak nie podejmiemy natychmiastowych działań to tak się stanie.

 

Wzywam do ustanowienia ścisłego krajowego standardu wydawania licencji na broń i jej sprzedaży oraz do stworzenia krajowego rejestru, w którym przechowywane będą dane określające zdolności psychiczne i mentalne posiadacza broni wraz z zaświadczeniem o czystym rekordzie kryminalnym, jako dowody, że broń mogła trafić we właściwe ręce. Nie powinno być żadnych luk w wydawaniu licencji i sprzedaży broni, a każdy nabywca powinien podlegać tym samym regułom i zasadom prawa.

 

 Chcę zakazać sprzedaży i dystrybucji wszelkiej broni, której charakter wyraźnie świadczy, że może być użyta do innych celów niż obrona osobista, w tym broni szturmowej. Broń szturmowa jest zaprojektowana i sprzedawana jako narzędzie wojny i żaden cywil nie powinien mieć do niej dostępu.

 

Inną ważną rzeczą, której powstanie chcę zainicjować jest  stworzenie systemu finansowania organizacji lokalnych społeczności, które w ramach swojej działalności, w odpowiedni sposób uczestniczyłyby w likwidacji przemocy i zakupu broni przez podstawione osoby dla przestępców.

bottom of page