top of page

EDUKACJA

Wszystkie publiczne uczelnie i uniwersytety powinny być wolne od wszelkich opłat dla studentów, a koszty rozłożone pomiędzy rządem federalnym i stanowym. Każdy powinien mieć dostęp do szkolnictwa wyższego.

 

Koszty szkolnictwa wyższego, zarówno w uczelniach prywatnych jak i publicznych muszą zostać obniżone, ponieważ przy obecnych stawkach dostęp do nauki dla wielu osób jest nieosiągalny lub stwarza wieloletnie obciążenia.

 

Zdaję sobie sprawę z konieczności zachowania prywatnych firm udzielających kredyty studenckie i utrzymania konkurencyjności na tym rynku dlatego chcę stworzenia dla nich warunków opłacalności, ale jednocześnie wzywam do złagodzenia większości obciążeń związanych z kredytami studenckimi, przy zachowaniu racjonalności, a mianowicie:

 

 1. Dla obecnych, udzielonych kredytów rządowych – proponuję następujące zmiany:

 • zakwalifikować wszystkich kredytobiorców, którzy zarabiają poniżej  127 000 USD

 • anulować wszystkie kredyty do wysokości 250 000 USD i wyeliminować wszelkie naliczone odsetki

 

 2. Dla obecnych, udzielonych kredytów prywatnych – proponuję następujące zmiany:

 • płata kredytu odbywałaby się poprzez udziały kapitałowe w przyszłych dochodach kredytobiorców poprzez wprowadzenie niezależnych pośredników finansowych (umowy o podziale dochodów).

 

  3. Proponuję, aby przyszłe warunki dotyczące kredytów rządowych były następujące:

 • oprocentowanie na poziomie 1,88%

 • informowanie studentów o przejściu na programy Payee i Repaye, które ograniczają płatności do 10% dochodów (spłata zależna od dochodu)

 • anulowanie spłaty kredytu po 20 latach płatności i nie kwalifikowanie umorzonej części kredytu jako dochodu podlegającego opodatkowaniu

 • stworzenie polityki „bez zobowiązań” w odniesieniu do spłacania pożyczek, jeśli student osiąga niższy dochód (tj. 60 000 USD).

 • rozwiązanie problemu związanego z programem „Public Service Loan Forgiveness” poprzez uproszczenie kwalifikacji i konsolidację pożyczek, tak aby jak najszybciej umożliwić kredytobiorcy rozpoczęcie spłat 120 rat zdefiniowanych ww. programem

 

Proponuję również stworzenie specjalnych warunków dla lepszego dostępu do edukacji dla wszystkich Amerykanów, a mianowicie:

 

 • zapewnienie „Pell Grants” studentom o niskich dochodach na pokrycie opłat za naukę

 • zwiększenie finansowania programu „Work-Study” i sprawienie, by wszyscy uczniowie zaczęli zdobywać istotne doświadczenie

 • zwiększenie finansowania programów „TRIO”, w tym programu „GEAR UP” dla większej liczby studentów o niskich dochodach, uczniów niepełnosprawnych i studentów grupy „first-generation”

 • publiczne dotacje dla wszystkich szkół średnich, które chcą przyjąć program matury międzynarodowej „IB”, pomagając usprawnić standardy szkolnictwa w całej Ameryce, zwłaszcza w biedniejszych społecznościach

bottom of page