top of page
jhlPZrTQ.jpeg

"Musimy przywrócić równowagę na rzecz sprawiedliwych i równych szans dla wszystkich ludzi, które w tej chwili zarezerwowane są dla nielicznych”.

                                                                                                         - Andrew T Heldut

Andrzej Heldut

Kronika

Andrzej urodził się w Chicago w rodzinie polskiego pochodzenia na początku lat 90-tych zeszłego wieku. Pomimo, że amerykańskie korzenie jego rodziny sięgają XIX wieku, kiedy jego prapradziadek osiedlił się w New York, to zrządzeniem wielu okoliczności jego rodzice przybyli do USA dopiero w latach 80-tych XX wieku. Podobnie jak w sytuacji wielu innych imigrantów rodzice Andrzeja nie posiadali żadnego majątku i zmuszeni byli do rozpoczęcia życia od nowa.

Dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości ojciec Andrzeja został deweloperem na rynku nieruchomości, a następnie posiadaczem wielu nieruchomości w Chicago. W bardzo krótkim okresie awansował w hierarchii społecznej do amerykańskiej klasy średniej. Pozwoliło to na zapewnienie w miarę dostatniego życia rodzinie co odbiło się pozytywnie na poprawnym wychowaniu Andrzeja, jego siostry Sylwii i jego niepełnosprawnego brata Arthura. Jednakże, w wyniku załamania się rynku nieruchomości w 2008 roku, biznesy ojca Andrzeja poniosły tak dotkliwe straty, że koniecznością stała się sprzedaż jego domu rodzinnego, aby uniknąć procesu bankructwa. Andrzej miał wówczas zaledwie 16 lat i uczęszczał do liceum Adlai E. Stevenson High School w Lincolnshire, Illinois.

 

Kryzys na rynku nieruchomości pogłębił się tak mocno w 2009 roku, że rodzina Andrzeja zmuszona została do poszukiwania nowego źródła dochodu. Na krótki okres czasu Andrzej wraz z rodziną przyjechał do Europy, gdzie ukończył drugie liceum z programem International Baccalaureate. Po zakończeniu edukacji na poziomie średniego wykształcenia Andrzej podjął decyzję o kontynuowaniu nauki na uniwersytecie. Jednakże bardzo trudna sytuacja finansowa rodziny, pogłębiająca się dodatkowo z przyczyny ciężkiej choroby ojca Andrzeja oraz wyjątkowo wysokie koszty dostępu do wyższego wykształcenia w USA spowodowały, że Andrzej wybrał naukę na dwóch kierunkach tj. polityki i ekonomii w Wielkiej Brytanii. Jego studia licencjackie odbywały się na Uniwersytecie Strathclyde w Szkocji. W tym samym czasie Andrzej bardzo poważnie zaczął interesować się polityką, zwłaszcza w zakresie porównań osiągnięć europejskich i amerykańskich, zauważając znaczne różnice na korzyść Europy, w tym:  bezpłatną opiekę zdrowotną w Wielkiej Brytanii, rządowo ustalane niskie ceny szkolnictwa czy też programy zapewniające pracę studentom.

 

To podwójne doświadczenie, czyli szczęśliwe dorastanie w rodzinie klasy średniej w Ameryce, a następnie upadek finansowy rodziny i walka o zdobycie wykształcenia przy braku na to środków, uświadomiło Andrzejowi jak ważna jest rola rządu w tworzeniu i zabezpieczaniu odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży o niższych dochodach w celu zapewnienia im właściwego miejsca w społeczeństwie. Ile bowiem jest osób w Ameryce o nieprzeciętnych zdolnościach i predyspozycjach, wobec których jedynie zła sytuacja finansowa i brak istnienia odpowiednich programów rządowych spowodowały pozbawianie ich możliwości zdobycia wykształcenia i przysłużenia się naszemu społeczeństwu swoimi osiągnięciami.

 

Podczas studiów w Wielkiej Brytanii Andrzej rozpoczął organizowanie akcji charytatywnych, współpracując z największą na świecie organizację studencką o nazwie ENACTUS. Następnie rozpoczął działalność w partii demokratycznej i uczestniczył w różnych jej przedsięwzięciach, zarówno w USA, jak i jej oddziałach na terenie Wielkiej Brytanii. Po zainspirowaniu się mottem „jak jedna osoba może naprawdę zmienić sytuację” Andrzej postanowił kontynuować naukę w kierunku prawniczym, kończąc University of Illinois i zostając członkiem Illinois Bar of Association jako licencjonowany adwokat.

 

Andrzej, na podstawie swojej historii udowodnił, że można odnieść sukces w Ameryce jeżeli istnieją odpowiednie ku temu warunki. Ale również przekazał, na przykładzie swoich rodziców, jak łatwo jest doprowadzić rodzinę do upadku poprzez nieodpowiednią politykę rządową. Niedopuszczalna bowiem jest polityka, która poprzez deregulację i inne działania zezwala amerykańskim instytucjom finansowym na tworzenie największych globalnych kryzysów finansowych w historii. Kryzysów, które przede wszystkim dotknęły zwykłe amerykańskie gospodarstwa domowe, doprowadzając do zniszczenia setek tysięcy rodzin. Niedopuszczalna jest polityka, która zezwala na zmuszanie Amerykanów do opuszczenia swoich domów rodzinnych z powodu kryzysu hipotecznego. Niedopuszczalna jest również polityka, która uzależnia dzieci z rodzin o niższych dochodach od podejmowania decyzji odnośnie edukacji jedynie w oparciu o ich zdolności finansowe, kiedy jednocześnie biliony dolarów są przekazywane instytucjom finansowym w celu niwelacji ich strat. Niedopuszczalna jest polityka, która uniemożliwia stworzenie funduszy na bezpłatny system opieki zdrowotnej, a która jednocześnie zezwala na tracenie podobnej wielkości funduszy w celu wsparcie upadających instytucji i zakrywania dziur budżetowych powstałych w wyniku zmniejszania zobowiązań podatkowych dla najbogatszych.

 

Globalne doświadczenie Andrzeja sprawiło, że zdał sobie sprawę jak konieczne jest wprowadzenie zmian w Ameryce, które sprawdziły się w wysoko rozwiniętych gospodarkach innych krajów. Ameryka jest wyjątkowa i zawsze tak będzie, ale dlaczego nie udowodnimy światu, że możemy zrobić to lepiej ? Dlaczego nie możemy być w czołówce Zielonej Rewolucji i pokazywać światu postępy technologiczne w dziedzinie zrównoważonej technologii, które można osiągnąć bezpośrednio poprzez edukowanie naszej ludności i przyciąganie najzdolniejszych studentów z całego świata ?

 

Andrzej kocha ten kraj wyjątkowo, ponieważ wierzy w amerykańskie credo, podstawowe zasady i potencjał Stanów Zjednoczonych. Teraz, jako prawnik, Andrzej zdaje sobie sprawę, że polityczne stworzenie odpowiednich warunków, podobnych do tych, jakich doświadczył w Szkocji, może doprowadzić do sytuacji, w której każde dziecko i każdy młody człowiek będzie mógł osiągnąć swój cel edukacyjny i stać się kimś, kim chciałby być. Ale nawet po szczęśliwym osiągnięciu tego celu nie powinno się pozostawiać nikogo z sześciocyfrowym długiem o ogromnym oprocentowaniu, którego można nigdy nie być w stanie spłacić, a Andrzej wie o tym dobrze z powodu zaciągniętych kredytów na swoją szkołę prawniczą.

 

Andrzej wykazał się wytrwałością w rozwiązywaniu ważnych problemów globalnych, takich jak problemy związane z upodmiotowieniem kobiet i wody w Ghanie, pomaganiem w różnych problemach lokalnych podczas stażu w biurze senatora Dick Durbin, czy dołączeniu do kliniki John Marshall Law Pro Bono. Andrzej chce poświęcić swoje życie, aby walczyć o to, co jest słuszne i wierzy w przywrócenie równowagi między naszymi trzema najistotniejszymi, wspólnymi wartościami, takimi jak egalitaryzm, indywidualizm i kapitalizm. Andrzej dąży do skorygowania równowagi na rzecz sprawiedliwych i równych szans dla wszystkich ludzi!  Nasz rząd od dawna opowiada się za bogatymi, którzy stają się z dnia na dzień coraz bogatsi i bogatsi, ale teraz nadszedł czas, aby zająć się przede wszystkim losem większości narodu i wyrównaniem jego szans na lepsze, normalne życie !

 

9 Okręg Kongresowy jest jednym z najbardziej postępowych okręgów wyborczych w kraju. Wiele osób cierpi z powodu tych samych problemów, o których głośno mówi Andrzej. Andrzej, wśród bardzo wielu kwestii! wzywa, aby pieniądze nie miały wpływu na politykę, wzywa do bezpłatnej edukacji publicznej, zajmowania się kwestiami mieszkaniowymi, wnosi o podstawową, powszechną opieką zdrowotną, wzywa do zapewnienia bezpieczeństwa w związku z prawem do posiadania broni oraz wnosi o przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Szanowny „WYBORCO” ! co dwa lata odbywają się wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych i nie możemy dłużej zgadzać się, aby miejsca w Kongresie były przeznaczone dla osób, które zasiadają tam dziesiątki lat i nie robią nic w kierunku rozwiązywania ważnych problemów. Podejmij z nami wyzwanie, że „możemy zrobić to lepiej” i wybierz Andrzeja jako swego „reprezentanta”, aby mógł dla nas wszystkich, dla naszej przyszłości i bezpieczeństwa zająć się tymi wszystkimi ważnymi sprawami, stań się współtwórcą zmian, które są nieodwracalne, zarejestruj się tutaj online i oddaj na niego głos w nadchodzących wyborach!

Andrzej Heldut

bottom of page