top of page

INFRASTRUKTURA, TECHNOLOGIA i PRYWATNOŚĆ

Nasze drogi i mosty się rozpadają. Historycznie inwestycje w infrastrukturę tworzą miejsca pracy i wzmacniają gospodarkę. Przykłady obejmują elektryfikację obszarów wiejskich, międzystanowy system autostrad i zaporę Hoovera. Teraz musimy dostosować się do nowych technologii, w tym pojazdów samobieżnych, czyli sterowanych przez komputer bez kierowcy.

 

Nowy plan dotyczący stworzenia nowej infrastruktury musi uwzględniać zarówno pojazdy prowadzone w tradycyjny sposób, jak i samobieżne, a jego szczegóły powinny dotyczyć:

 

  • wyremontowania nawierzchni dróg przy użyciu nowych technologii

  • rekonstrukcji rozpadających się mostów i tuneli

  • specjalistycznego, widocznego w każdych warunkach oznaczenia pasów ruchu, w tym inteligentnych znaczników z cyfrową aktywacją

  • wzrost liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju, aby pomóc w jak najszybszym czasie w transformacji komunikacji na pojazdy całkowicie ekologiczne

 

Solidny, długoterminowy program modernizacji infrastruktury federalnej, w połączeniu z większymi inwestycjami państwowymi i prywatnymi może sprzyjać partnerstwu niezbędnemu do zapewnienia Ameryce konkurencyjnej sieci infrastruktury XXI wieku. Na przykład, emitując obligacje poparte przewidywanymi przychodami z długoterminowych rozwiązań, pozwoli rządowi federalnemu na dostarczenie niezbędnego kapitału potrzebnego do rozpoczęcia rewitalizacji infrastruktury w całym kraju.

 

Technologia Blockchain

 

W ciągu około 10-15 lat technologia Blockchain będzie przeplatana z niemal wszystkimi naszymi codziennymi czynnościami. Ale największy wpływ będzie miała na rząd i sposób, w jaki demokracja bezpośrednio będzie działać. Mówimy o sposobie, w jaki głosujemy, o sposobie wypłacania pieniędzy, o sposobie w jaki będziemy dokonywać płatności,  uiszczać i śledzić podatki, itp. Uważam, że jednym ze sposobów, aby naprawdę usprawnić pracę rządu, jest zapobieganie oszustwom. Oszustwa zdarzają się na dużą skalę w dystrybucji płatności transferowych, takich jak Medicare, Medicaid, Social Security, wypłaty FEMA, świadczenia socjalne i inne świadczenia. Rozciąga się to na duże dotacje, na przykład z ONZ, gdzie czasami nie możemy nawet śledzić, dokąd idą te pieniądze i jak są one wykorzystywane. Blockchain będzie w stanie wyeliminować całkowicie tego typu oszustwa, oszczędzając miliardy dolarów podatników.

 

Pozwólcie, że podam bardziej szczegółowy przykład problemu. Rząd federalny dokonał co najmniej 72 miliardów dolarów niewłaściwych płatności w 2008 roku. Audyt GAO sklasyfikował prawie połowę wszystkich zakupów dokonywanych przy użyciu rządowych kart kredytowych jako koszty niewłaściwe, oszukańcze lub zdefraudowane. Przykłady niewłaściwych zakupów finansowanych przez podatników obejmują hazard, płatności hipoteczne, alkohol, bieliznę, iPody, Xboksy, biżuterię, internetowe serwisy randkowe, hawajskie wakacje, kolacje itp. Blockchain może zapewnić, że nigdy się to nie stanie, ze względu na charakter technologii, przy zachowaniu pełnej przejrzystości i kontroli.

 

W pełni popieram rozszerzenie wykorzystania technologii  Blockchain we wszystkich funkcjach administracyjnych rządu USA, jak i procesów wyborczych gdzie pomyłki lub matactwo będą wykluczone.

 

Prywatność danych

 

Wszystkie 50 Stanów wprowadziły pewne przepisy w celu ochrony prywatnych informacji konsumentów, ale niektóre Stany mają bardziej rygorystyczne przepisy i kary niż inne. Zebrane o nas dane mają wartość i nie możemy pozwolić firmom na zaniedbanie w obsłudze takich poufnych informacji. Powinniśmy mieć krajowy standard na poziomie federalnym podobny do unijnego PKBR lub California Consumer Privacy Act. Ustawodawstwo federalne powinno zezwalać na:

 

  • Zorganizowane gromadzenie danych: konsumenci mogą zażądać szczegółowych informacji na ich temat. Wnioski te mają być dostarczane bez żadnych kosztów do konsumenta. Firmy muszą mieć możliwość szybkiego wyszukiwania, kompilowania i wysyłania tych raportów do konsumentów.

  • Przejrzyste przepisy, zgodnie z którymi konsumenci mogą zażądać raportu na temat rodzajów gromadzonych danych, źródeł danych, metod zbierania i wykorzystania ich danych. I chociaż same dane muszą być przechowywane w dobrze skonstruowanej i zabezpieczonej bazie danych, to na wiele pytań konsumenckich przepisy muszą narzucić szybką odpowiedzieć przy zachowaniu kompleksowej polityki prywatności i gromadzenia danych.

  • Konieczność znajomości szczegółowych przepisów, których wymagania jasno określono w ustawie o ochronie danych osobowych, takich np. jak: konieczność podania na stronie internetowej firmy wyraźnego i rzucającego się w oczy linku „NIE SPRZEDAWAJ MOICH DANYCH OSOBOWYCH”, itp. Musimy zapewnić, że wszystkie osoby, które zajmują się prywatnymi danymi konsumentów znają i rozumieją wszystkie stosowne przepisy.

bottom of page