top of page

INICJATYWA GOSPODARCZA

W pełni popieram rozszerzenie „Federal Minority Business Development Agency” i nadanie jej statusu ustawowego pod kontrolą Kongresu USA. Moim celem będzie stworzenie ustawy, która objęła by swoim zasięgiem ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, lub grupy mniejszości narodowych (np. Indian, Polaków, Latynosów, itp.) w celu pomocy przy zakładaniu nowych firm, przy czym wysokość finansowa pomocy byłaby uzależniona od uwiarygodnienia ciągłości prowadzenia interesu i zastosowania rozwiązań technologii ekologicznej. Tez powinna byc zmieniona nazwa programu na 'Federalną Rozwój Mniejszość i Różnorodności'.

 

Ustawowa obejmowałaby:

  • scentralizowanie i konsolidację wysiłków rządu federalnego na rzecz rozwoju biznesu mniejszości narodowych w jedną dobrze finansowaną agencję, na przykład o nazwie Departament Rozwoju Gospodarczego (będzie konsolidował różne programy federalne i agencje federalne, w tym różne programy zatrudnienia i szkolenia oraz będzie odpowiedzialny za regularne strategiczne planowanie pracy)

  • wspieranie rozwoju przedsiębiorstw należących do mniejszości narodowych w długoterminowych stosunkach umownych z większymi przedsiębiorstwami, które ułatwiłyby integrację

  • zwiększenie dostępu do kapitału i ustanowienie nowych źródeł kapitału poprzez wykorzystanie ulg podatkowych w zamian za inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa należące do mniejszości lub przez fundusz obligacji przedsiębiorstw

  • utworzenie Akademii MBE, która zapewniałaby ciągłą edukację właścicielom firm mniejszości narodowych poprzez partnerstwo publiczno-prywatne

  • stworzenie obszernej bazy danych, która będzie wspierać długoterminowe umowy, analizę problemów i możliwości

 

Wzywam również do ustanowienia prawa przydzielającego pracownikom firm korporacyjnych niektórych miejsc w zarządzie, którego idea powszechnie jest znana jako współdecydowanie. System współdecydowania ma potencjał nie tylko do zapewnienia, że ​​polityka firmy uwzględnia interesy pracowników, ale także doprowadza do zwiększenia produktywności poprzez umożliwienie pracownikom wniesienia większej części swojej wiedzy do korporacyjnego procesu decyzyjnego.

bottom of page