top of page

MARIHUANA

Illinois stało się jedenastym Stanem legalizującym rekreacyjną marihuanę. Nie ma powodu, aby marihuana była nielegalna na mocy prawa federalnego. Konopie indyjskie to przemysł wart wiele miliardów dolarów, który może być opodatkowany i tworzyć miejsca pracy oraz zmniejszać wpływ przemysłu farmaceutycznego na nasz rząd i społeczeństwo. Nie ma również powodu, dla którego rodzinne biznesy zgodnie z prawem stanowym zajmujące się uprawą i sprzedażą marihuany nie mogą korzystać z usług bankowych. A wynika to z przepisów naszego rządu federalnego dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Wymagają one od banków składania raportów o podejrzanej aktywności klientów i blokowania ich kont, gdy tylko istnieje podejrzenie dokonywania transakcji pochodzącej z nielegalnej działalności, a w tym przypadku transakcji dotyczącej kontrolowanej substancji marihuany. Jeśli banki nie złożą takich raportów i nie zablokują kont, mogą narazić się na olbrzymie grzywny i sankcje regulacyjne.

 

Poprę pełną federalną legalizację, która wykreśli marihuanę z listy substancji kontrolowanych i potraktuje ją jako zwykłą używkę jak alkohol czy papierosy, a potencjalny wpływ z opodatkowania tego biznesu powinien przełożyć się na zmniejszenie obciążeń podatkowych obywateli, o co również będę się starał.

bottom of page