top of page

KOLEGIUM ELEKTORSKIE

Kolegium Elektorskie, które wybiera Prezydenta USA jest instytucją, która zaprzecza logice zasad demokratycznego państwa.  Zostało utworzone pod koniec XVIII wieku, kiedy większą część populacji Stanów południowych stanowili niewolnicy bez prawa głosu wyborczego, a więc wybory bezpośrednie działałyby na niekorzyść tych Stanów, pozbawiając ich wpływu na wybory prezydenckie. System Elektorski został stworzony, aby dać niewolniczym Stanom południa większą ilość głosów i wyrównać ich szanse w wyborach. Obecnie nie ma absolutnie żadnego powodu, aby w kraju pełnej demokracji taka rasistowska instytucja nadal istniała, zwłaszcza, że niewolnictwo zostało uznane za nieludzkie i bezprawne.

 

Jesteśmy jedynym w pełni rozwiniętym demokratycznym narodem w świecie, który nie wybiera naszego prezydenta z woli ludu. W głosowaniu powszechnym należy wybrać prezydenta sprawiedliwie, zgodnie z zasadami demokracji, czyli większością głosów obywateli, a nie głosami 538 osób, których nazywamy Elektorami. Wzywam do całkowitego zlikwidowania Wyborczego Kolegium Elektorskiego.

bottom of page