top of page

OPIEKA ZDROWOTNA

Nawet po wprowadzeniu „Affordable Care Act” ponad 27 milionów Amerykanów nadal nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, a ponad 50 mln płacących składki ma je faktycznie tylko z nazwy, bowiem nie zabezpiecza ono podstawowych potrzeb. Jesteśmy jednym z niewielu krajów wysoko rozwiniętych gdzie problem powszechnego ubezpieczenia nie został rozwiązany.

Proponuję zapewnienie podstawowego, powszechnego, publicznego ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem programu „jednej opłaty” (single-payer system) przez Medicare dla wszystkich.

Musimy również obniżyć ceny leków na receptę. Popieram ustawę o negocjacjach cen leków „Medicare Drug Price Negotition Act”, ustawę o przystępności cenowej i bezpiecznym imporcie leków na receptę „Affordable and Safe Prescription Drug Importation Act” oraz ustawę o zwolnieniu cen leków na receptę „Prescription Drug Price Relief Act”.

bottom of page