OPIEKA ZDROWOTNA | Heldut for Congress

©2020 Paid For And Authorized By Heldut For Congress

Office Headquarters: 55 West Wacker Drive, 9th Floor, Chicago, IL 60601

Heldut For Congress

PO Box 246, Mount Prospect, IL 60056

OPIEKA ZDROWOTNA

Nawet po wprowadzeniu „Affordable Care Act” ponad 27 milionów Amerykanów nadal nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, a ponad 50 mln płacących składki ma je faktycznie tylko z nazwy, bowiem nie zabezpiecza ono podstawowych potrzeb. Jesteśmy jednym z niewielu krajów wysoko rozwiniętych gdzie problem powszechnego ubezpieczenia nie został rozwiązany.

Proponuję zapewnienie podstawowego, powszechnego, publicznego ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem programu „jednej opłaty” (single-payer system) przez Medicare dla wszystkich.

Musimy również obniżyć ceny leków na receptę. Popieram ustawę o negocjacjach cen leków „Medicare Drug Price Negotition Act”, ustawę o przystępności cenowej i bezpiecznym imporcie leków na receptę „Affordable and Safe Prescription Drug Importation Act” oraz ustawę o zwolnieniu cen leków na receptę „Prescription Drug Price Relief Act”.