OPIEKA ZDROWOTNA

Nawet po wprowadzeniu „Affordable Care Act” ponad 27 milionów Amerykanów nadal nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, a ponad 50 mln płacących składki ma je faktycznie tylko z nazwy, bowiem nie zabezpiecza ono podstawowych potrzeb. Jesteśmy jednym z niewielu krajów wysoko rozwiniętych gdzie problem powszechnego ubezpieczenia nie został rozwiązany.

Proponuję zapewnienie podstawowego, powszechnego, publicznego ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem programu „jednej opłaty” (single-payer system) przez Medicare dla wszystkich.

Musimy również obniżyć ceny leków na receptę. Popieram ustawę o negocjacjach cen leków „Medicare Drug Price Negotition Act”, ustawę o przystępności cenowej i bezpiecznym imporcie leków na receptę „Affordable and Safe Prescription Drug Importation Act” oraz ustawę o zwolnieniu cen leków na receptę „Prescription Drug Price Relief Act”.

  • YouTube
  • Black Instagram Icon

Office Headquarters: 55 West Wacker Drive, 9th Floor, Chicago, IL 60601

General Contact:  info@andrewheldut.com

Press Contact: press@andrewheldut.com

©2022 Paid For And Authorized By Heldut For Congress

Heldut For Congress

PO Box 246, Mount Prospect, IL 60056