top of page

PODNIESIENIE PENSJI MINIMALNEJ

Przy obecnej minimalnej stawce godzinowej wynoszącej 7.25 USD na godzinę, pracując 40 godzin tygodniowo, samotny rodzić zarabia rocznie 15 080 USD, czyli poniżej progu ubóstwa. Wielu ekonomistów zgadza się, że podniesienie płacy minimalnej jest już od dawna spóźnione, a badania ekonomiczne uzasadniają konieczność podwyższenia płacy minimalnej. Niedopuszczalne jest, aby ktoś pracując 40 godzin w tygodniu nie mógł wiązać końca z końcem i nie był w stanie zapewnić podstawowych wymogów budżetu rodzinnego.

 

Przede wszystkim badania wskazują, że pracownikiem, który najbardziej skorzysta na podwyżce pensji minimalnej będzie z reguły żywiciel rodziny. Wkraczamy więc w zupełnie inny aspekt tej sprawy, gdzie faktycznie nie chodzi już tylko o pieniądze, ale o zabezpieczenie i stabilność najbiedniejszych amerykańskich rodzin, w których większością osób o niskich zarobkach są kobiety.

Dlatego wzywam do podwyższenia płacy minimalnej do 15 USD na godzinę, aby pomóc milionom ludzi wznieść się powyżej progu ubóstwa. W pełni popieram Ustawę o podwyżce płac z 2019 r. (H.R. 582). Natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że nie można natychmiast podnieść minimalnej płacy do 15 USD na godzinę, gdyż proces ten musi być rozłożony w czasie, gdzie pensje będą stopniowo rosnąć w okresie sześciu lat, aby pracodawcy mogli dostosować się do nowego standardu.

bottom of page