top of page

PRAWA KOBIET

Kobiety zarabiają tylko 77 centów wobec każdego dolara, jaki zarabia mężczyzna. Nierówność płci jest bardzo ważna, ale dotyczy również utrzymania instytucji rodziny.

Popieram zmianę ustawy o równych wynagrodzeniach z ustawą Paycheck Fairness Act, która zakazałaby pracodawcom zadawania kandydatom pytań o to, ile zarobili na swoich wcześniejszych stanowiskach, pozbyłaby się zasad pracodawcy, które uniemożliwiają pracownikom mówienie o ich informacjach o wynagrodzeniach, i wymagałoby to pracodawców zgłaszać dane o wynagrodzeniach w Komisji ds. Równych Szans Zatrudnienia w celu zapewnienia przejrzystości.

Poprę również przepisy dotyczące pełnego płatnego urlopu ojcowskiego. USA jest jedynym rozwiniętym krajem na świecie bez krajowej polityki płatnych urlopów rodzinnych. Nie ma powodu, aby rodzic nie mógł być ze swoim dzieckiem zaraz po urodzeniu, kiedy dziecko potrzebuje rodzica najbardziej. Popieram ustawę o rodzinie, która oferowałaby matkom i ojcom (a także opiekunom i ciężko chorym) do 1000 USD tygodniowo zwrotu wynagrodzenia za okres do 12 tygodni urlopu.

 

Musimy szanować wybór kobiet dotyczący ich własnych organizmów i nie zabraniać im podejmowania trudnych, życiowych decyzji.

bottom of page