top of page

PRAWA OSÓB LGBTQ

Istnieją federalne przepisy chroniące ludzi przed dyskryminacją ze względu na rasę, religię, płeć i niepełnosprawność, ale nie ma takich ustaw federalnych wyraźnie chroniących osoby LGBTQ przed dyskryminacją. W pełni popieram powstanie takiej ustawy o równości!

 

Powinniśmy również zwalczać dyskryminację osób LGBTQ przez wierzycieli, banki, ubezpieczycieli zdrowotnych, aby ludziom tym nie odmawiano niesprawiedliwie kredytów hipotecznych, kart kredytowych, pożyczek studenckich lub ubezpieczeń, tylko w oparciu o ich orientację seksualną i tożsamość płciową.

bottom of page