PRAWA OSÓB LGBTQ | Heldut for Congress

©2020 Paid For And Authorized By Heldut For Congress

Office Headquarters: 55 West Wacker Drive, 9th Floor, Chicago, IL 60601

Heldut For Congress

PO Box 246, Mount Prospect, IL 60056

PRAWA OSÓB LGBTQ

Istnieją federalne przepisy chroniące ludzi przed dyskryminacją ze względu na rasę, religię, płeć i niepełnosprawność, ale nie ma takich ustaw federalnych wyraźnie chroniących osoby LGBTQ przed dyskryminacją. W pełni popieram powstanie takiej ustawy o równości!

 

Powinniśmy również zwalczać dyskryminację osób LGBTQ przez wierzycieli, banki, ubezpieczycieli zdrowotnych, aby ludziom tym nie odmawiano niesprawiedliwie kredytów hipotecznych, kart kredytowych, pożyczek studenckich lub ubezpieczeń, tylko w oparciu o ich orientację seksualną i tożsamość płciową.