top of page

WIELKIE PIENIĄDZE PRECZ! OD POLITYKI

Jeżeli National Rifle Association jest w stanie kupować polityków, to nadal śmierć będzie rządzić w całym kraju, również w Chicago. Uważam, że jedynym bezkonfliktowym sposobem finansowania polityki jest przyjmowanie małych, określonych prawem kwot od poszczególnych darczyńców, a wyborcy powinni mieć świadomość, że tylko takie osoby, które akceptują tylko takie darowizny są politykami godnymi zaufania i na nich powinni głosować. Ta postawa wyborców rośnie wraz z każdym cyklem wyborczym i musimy kontynuować ten model.

 

Uważam też, że musimy zająć się Super PAC. W Citizens United przeciwko Federalnej Komisji Wyborczej, 558 US 310 (2010), interpretacja Pierwszej Poprawki była błędna. Musimy się upewnić, że pewnego dnia obalimy ten precedens. Ale jest wiele rzeczy, które powinniśmy teraz zrobić:

 

  • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd powinna wymagać od korporacji notowanych na giełdzie ujawnienia swoich wydatków politycznych swoim akcjonariuszom.

  • Federalna Komisja Łączności powinna stworzyć narzędzie internetowe dla ogółu społeczeństwa, aby uzyskać informacje o tym, kto finansuje reklamy polityczne.

  • Federalna Komisja Wyborcza powinna zakazać Super PAC od pobierania pieniędzy z tajnych źródeł i zaostrzyć zasady koordynacji między kandydatami a super PAC.

 

Jestem również głęboko przekonany, że nasz naród powinien zmierzać w kierunku kampanii finansowanych ze środków publicznych zarówno w wyborach do Izby, jak i do Senatu.

bottom of page